Залучення місцевих сировинних ресурсів для виробництва рідких та твердих органічних та комплексних органо-мінеральних добрив (строк виконання – до 6 міс.)