Завершені наукові розробки

Найважливіші розробки (2016-2020 рр.)

 • Нові знання щодо закономірностей та спрямованості змін ґрунтових процесів і режимів, сучасного інформаційного забезпечення стану ґрунтово-меліоративного обстеження, моніторингу та комплексного управління родючістю зрошуваних, вилучених зі зрошення та солонцевих земель;
 • Методологія інформаційного забезпечення збалансованих систем землекористування за даними багатоспектрального космічного сканування;
 • Методологічні засади визначення економічної ефективності застосування інновацій у сфері охорони й раціонального використання ґрунтових ресурсів;
 • Стратегія зрошення та дренажу в Україні до 2030 року (розділи), нормативи екологічно безпечного зрошення, осушення, управління поливами та водовідведенням (Постанова Кабінету Міністрів України «Про нормативи екологічно безпечного зрошення, осушення, управління поливами та водовідведенням» від 02.09.2020 р. № 766);
 • Керівництво з управління засоленими ґрунтами (ФАО);
 • «Оцінювання екосистемних послуг засолених ґрунтів під впливом меліорації»  (методичні рекомендації);
 • Науково-методичні засади управління акумуляцією і трансформацією органічної речовини ґрунтів;
 • Наукове забезпечення комплексної оптимізації системи протиерозійних заходів в системі сільськогосподарського використання;
 • Напрями агрокліматичної адаптації землеробства до прогнозованих змін клімату;
 • Концепція досягнення нейтрального рівня деградації земель (ґрунтів) України;
 • Концепція нормування меліоративних навантажень на ґрунтовий покрив зрошуваних, вилучених зі зрошення та солонцевих ґрунтів;
 • Концепція сталого управління ґрунтовими ресурсами зрошуваних, вилучених зі зрошення та солонцевих земель;
 • Концепція створення інформаційної системи грунтоохоронного моніторингу методами дистанційного зондування;
 • Методика агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;
 • Методика нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення;
 • Методика визначення агровиробничих груп земель;
 • Методика комплексного обстеження зрошуваних, вилучених зі зрошення та солонцевих ґрунтів на єдиних методологічних і методичних засадах;
 • Методика діагностування сортових особливостей живлення сільськогосподарських рослин;
 • Методика картографування ґрунтового покриву;
 • Національна цифрова карта органічного вуглецю та його запасів у ґрунтах України як складова Глобальної цифрової карти органічного вуглецю;
 • Національна цифрова карта засолених ґрунтів як складова Глобальної цифрової карти;
 • Оновлений електронний атлас властивостей ґрунтів України;
 • Карта ґрунтів Харківської області М  1:250000;
 • Комплекс заходів щодо попередження і усунення фізичної деградації на орних землях України та система бездеградаційного землеробства;
 • Програмний продукт «Єдина інформаційна система польових дослідів»;
 • Агротехнології підвищення родючості ґрунтів та продуктивності і якості сільськогосподарських культур шляхом застосування нових видів добрив;
 • Систематизований перелік гармонізованих атрибутів бази даних «Ґрунти України» (Інструкція);
 • Галузеві стандартні зразки складу (агрохімічних показників) темно-каштанового слабосолонцюватого важкосуглинкового ґрунту, чорнозему опідзоленого важкосуглинкового та сірого лісового ґрунтів важкосуглинкового.